Prednosti in slabosti

Prednosti spletnih anket so predvsem:

  • nižji stroški izvedbe anketiranja,
  • hitrost zbiranja podatkov,
  • presežene so časovne in geografske omejitve,
  • možnost mednarodnega nadgrajevanja izvajanja raziskav,
  • elektronska oblika podatkov (kakovostnejši podatki),
  • približevanje željam naročnika,
  • možnost dodajanja multimedijskih vsebin,
  • enostavnost izvajanja anket,
  • z meta- in para-podatki dobimo natančnejši vpogled v vzorce respondentov (npr. koliko časa so reševali posamezno vprašanje oz. celotno anketo).

Slabosti spletnih anket so povezane predvsem: