Raziskave v Sloveniji

Pregled vseh raziskav o metodologiji spletnih anket je na voljo na globalnem spletnem mestu WebSM.org.

Zanimive in aktualne pa so tudi domače raziskave, magistrske naloge in doktorske disertacije. Posebej velja izpostaviti raziskave na področju študijskih programov Družboslovne informatike ter raziskovalne skupine Centra za družboslovno informatiko.

V nadaljevanju podajamo nekaj diplomskih, magistrskih in doktorskih del s tega področja:

SPLETNI PANELI:

 • Jure Lenar: Spletni paneli v Sloveniji, PDF
 • Primož Logar: Razlogi in motivi sodelovanja v spletnih panelih, PDF
 • Sonja žagar: Učinki različnih vrst stimulacij v vabilih na kvaliteto podatkov v spletnih panelih, PDF

SPLETNI VPRAŠALNIKI

 • Miha Matjašič: Parapodatki v spletnih anketah in pristopi za odkrivanje časovnih anomalij, PDF
 • Urša Lutman: Vpliv igrifikacije vprašanj na angažiranost in uporabniško izkušnjo udeležencev spletne ankete, PDF
 • Nejc Berzelak: Učinki načina anketiranja v spletnih anketah = Mode effects in web surveys, PDF
 • Rok Platinovšek: Statistično modeliranje neodgovora na anketno vprašanje in prekinitve anketiranja, PDF
 • Vladimir Marjanović: Razpoloženje anketirancev in kvaliteta podatkov v spletnih anketah, PDF
 • Tine Ozimič: Vpliv lastnosti anketnega vprašanja na neodgovor spremenljivke, PDF
 • Branko Milosavljević: Analiza uporabnosti orodja za spletno anketiranje 1KA, PDF
 • Aljoša Močnik Štimac: Dinamični pogoji v celostranskem prikazu spletnega vprašalnika, PDF
 • Tjaša Turk: Metodološki vidiki anket na primeru promocije domačih tekem NK Maribor, PDF
 • Jernej Makovec: Učinek primarnosti v spletnih anketah, PDF
 • Maja Kramžer: Spletna orodja za ankete v Sloveniji, PDF
 • Eva Taradi: Mehka in trda opozorila za preverjanje odgovorov, PDF
 • Jaka Pšaker: Vpliv oblike vprašanja na kvaliteto podatkov v spletnih anketah, PDF
 • Marko Simončič: Učinek uporabe mehanizma opozorilo v spletnih anketah na primeru odprtega vprašanja, PDF
 • Luka Rus: Pogojni stavki v orodjih za spletno anketiranje, PDF
 • Maša Crnkovič: Vpliv povratne informacije na kakovost anketnih podatkov, PDF
 • Peter Smrekar: Odprtokodna orodja za spletno anketiranje, PDF
 • Barbara Poličnik: Etični vidiki spletnega anketiranja, PDF
 • Nino Zajc: Uporaba spletnih anket v kombiniranih načinih zbiranja podatkov, PDF
 • Marcel Kraj: Pristranskost anketnih ocen zaradi nepokritja v telefonskih anketa, PDF