Zapletene in neprimerne lestvice odgovorov

Na lestvici od 1 - 5 sprašujemo po poznavanju, strinjanju, všečnosti, razumevanju, podpori, preferencah itd., kar zahteva uporabo številnih in zahtevnih skal.

Elegantna rešitev, ki ima le minimalne teoretske slabosti, je preoblikovanje vprašanj v zgolj strinjanje. Na primer, namesto "Kako dobro poznate ... (sploh ne poznam - zelo dobro poznam)" in "Kako vam je všeč ... (sploh mi ni všeč - zelo mi je všeč") raje uporabimo enotno vprašanje in lestvico "Kako se strinjate z naslednjimi trditvami? Všeč mi je ... Dobro poznam ...  sploh se ne strinjam (1) - popolnoma se strinjam (5)".

V primeru, ko ima vprašanje OBJEKTIVNO alternativo, npr. "Kako pogosto obiskujete spletno stran?",  namesto SUBJEKTIVNE ocene (pogosto, manj pogosto...) izberemo OBJEKTIVNO skalo, kot je "dnevno", "tedensko" ..., saj imajo ljudje precej različne predstave o tem, kaj je pogosto.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​