Preveč podvprašanj v bloku in preveč vprašanj na eni strani

Znano je, da respondenti zapuščajo anketo predvsem pri blokih vprašanj, kjer se npr. zahteva strinjanje z več trditvami.

V enem bloku naj bo zato praviloma do največ 8-10 vprašanj, nakar se naredi nov blok z novim (krajšim) nagovorom. Večinoma - razen redkih primerov - je tudi smiselno, da je na eni strani (v grobem) toliko vprašanj, kolikor jih je možno videti na običajnem ekranu pri običajni ločljivosti. V tem smislu tudi sicer dajemo na eno stran toliko vprašanj, kot jih gre na običajen ekran, vključno s prvo stranjo, kjer poskrbimo, da je gumb "NAPREJ" viden brez uporabe drsnika.

Le izjemoma in z dobrimi razlogi se odločimo, da damo na eno stran več vprašanj ali celo vsa, kar seveda od uporabnika zahteva, da se z miško premika po strani (scrolling). Podobno velja tudi za tudi vprašanja, ki se prikažejo šele ob pogoju - običajno jh postavimo na novo stran, le v primeru manjših podvprašanj sprožimo prikaz na isti strani.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​