Preveč ali premalo opomnikov

Za pomembna vprašanja, npr. vprašanja, na katerih temeljijo vejitve ali vprašanja, ki so bistvena za našo analizo, je smiselno nastaviti opozorilo, mehki opomnik, ki respondenta opozori na pomembnost odgovora (SOFT REMINDER). Le v zelo nujnih primerih pa respondentu tudi preprečimo nadaljevanje odgovarjanja, če ne odgovori (HARD REMINDER). Druga skrajnost so trdi opomniki za čisto vsako vprašanje, ki lahko odvrnejo respondenta od celotne ankete.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​