Neupoštevanje splošnih načel spletnega nastopa

Pri vsakem spletnem nastopu je potrebno upoštevati vrsto uveljavljenih standardov, ki preprečujejo napake in pomanjkljivosti. Naštejmo nekaj najbolj kritičnih komponent:

 • nevljudnost ter neprimeren ali ciljnim skupinam (respondentom) neprilagojen jezik, 
 • neustrezen (pri kratkih anketah je lahko celo odvečen, če je na svoji strani) uvod/nagovor ali zaključek,
 • slovnične napake,
 • tehnične pomanjkljivosti, posebej nestabilnost strežnika in nedelovanje določenih funkcij, npr. JavaScript,
 • šibko zagotavljanje toka ("flow") oziroma rdeče niti,
 • nerazdelano strukturiranje vsebin v zaokrožene bloke,
 • neprimernost oblike oziroma odsotnost profesionalnega designa,
 • neustrezna raba multimedije,
 • neprimerna promocija in objava ankete,
 • neustrezna elektronska vabila k izpolnjevanju,
 • kršitev načela tajnosti in zasebnosti,
 • nepravilno vključevanje družbenih omrežij,
 • neupoštevanje osnovnih pravil obnašanja na spletu (npr. raba velikih črk),
 • neupoštevanje dejstva, da ima grafika svoj učinek, pogosto nepredvidlijv, zato jo je treba - če grafika (npr. slika) nima zelo jasne vloge - njeno vlogo kar najbolj omejiti.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​