Enostavnost in jasnost jezika

Osnovna načela oblikovanja vprašalnika običajno navajajo naslednje lastnosti, ki jih ima dobro oblikovano besedilo vprašanja:

  • uporabljajo se enostavne besede, ne pa npr. redke besede, besede žargona, tehnični izrazi, tujke ipd.,
  • stavčne strukture naj bodo čim bolj enostavne,
  • vprašanje naj bo natančno, specifično in konkretno,
  • opcije odgovorov naj bodo pri enodimenzionalnem vprašanju izčrpne in izključujoče (npr. moški/ženska), brez prekrivanj,
  • izogibati se je treba besedam in stavkom z dvoumnimi pomeni, 
  • izogibati se je treba negacijam, posebej dvojnim negacijam,
  • vprašanje ne sme napeljevati k enemu od možnih odgovorov.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​