Slučajne skupine anketirancev (IF) (2m 47s)

Videovodič prikazuje kako lahko v orodju 1KA nastavimo delitev anketirancev v slučajne podskupine s pomočjo pogojev (IF).