Privzete vrednosti odgovorov

Privzete vrednosti odgovorov lahko uporabimo pri vprašanjih tipa 'tabela - en odgovor' in 'kategorija - en odgovor'.

Izbiramo lahko med osmimi vnaprej pripravljenimi skupinami odgovorov:

  • veljavnost
  • strinjanje
  • všečnost
  • hitrost
  • količina
  • ne - da
  • težavnost
  • zadovoljstvo

Če npr. izberemo strinjanje in imamo nastavljeno 'število odgovorov - vodoravno' 5, se bodo labele odgovorov prikazale v naslednji obliki: 'sploh se ne strinjam', 'se ne strinjam', 'niti-niti', 'se strinjam' in 'povsem se strinjam'.

Povezave: