Ključne funkcionalnosti, ki jih mora poznati napredni uporabnik.

Za izdelavo naprednejšega vprašalnika je dobro, da uporabnik pozna nekaj ključnih funkcij oz. potencialov 1KA, ki jih niste pričakovali, a vendar vam bodo olajšale delo z orodjem:

 • Uporaba pogojev (IF) - nastavitve, da le določene osebe odgovarjajo na določena vprašanja.
 • Uporaba zanke - vprašanje se ponovi glede na določen odgovor.
 • Data Piping - vključevanje odgovora v tekst naslednjega vprašanja.
 • Uporaba komentarjev - Za ugotavljanje pomanjkljivosti vprašalnika je za testiranje ankete priporočljivo vklapljanje komentarjev, ki jih lahko uporabljamo na več različnih načinov - lahko so vidni le urednikom ankete ali so sestavni del vprašalnika, kjer vsi respondenti lahko komentirajo. Prav tako je ponujenih več možnosti za postavitev komentarjev - lahko so namenjeni komentiranju celotnega vprašalnika ali le posameznih vprašanj.
 • Uporaba bloka je priporočljiv pri izdelavi kompleksnejših anket, saj vprašalnik razdeli v želene sklope, kar olajša urejanje ter tudi izpolnjevanje vprašalnika.
 • Uporaba skrčenega pregleda vprašalnika je priporočljiva pri dolgih in bolj kompleksnih vprašalnikih.
 • Uporaba javne povezave do vpogleda v podatke in v analize v primeru prijavnih form, glasovanj ali drugih kratkih anket.
 • Izdelava glasovanja, kjer respondent odgovori na vprašanje in nato se mu prikaže grafičen prikaz vseh odgovorov oz. rezultat glasovanja.
 • Ustvarjanje skupin respondentov, ki jih lahko analizirate brez postavljanja vprašanja za identifikacijo.
 • Izdelava ankete v več jezikih
 • Obveščanje o izpolnjeni anketi, kjer lahko nastavite, da dobite obvestilo ob vsakem vnosu, prav tako lahko nastavite, da respondent po koncu izpolnjevanja ankete dobi povratno email sporočilo.
 • Kodiranje odprtih odgovorov
 • Kalkulacija omogoča izdelavo različnih izračunov.
 • Izdelava poročila po meri, kjer lahko uporabite poljubne tabele ali grafe ter vpišete interpretacijo.
 • Evalvacija spletnih strani, kjer je ob izpolnjevanju ankete monitor razdeljen na dva dela, v enem je spletna stran, v drugem pa vprašalnik, preko katerega ocenjujete spletno stran.
Povezave: