Izvoz v Excel

Izvoz v Excel poženete v zavihku 'PODATKI' - 'Izvoz' - Excel'.

Datoteko prenesete na svoj računalnik zgolj s klikom na 'Izvoz v Excel'.

Kot pri drugih izvozih, lahko v zgornjem desnem kotu podatke dodatno filtrirate glede na spremenljivke, statuse, pogoje ali obdobje, ter vklopite tudi izvoz meta podatkov, identifikatorjev in sistemskih spremenljivk.

Povezave: