Arhivi ankete

V zavihku 'UREJANJE' - 'Arhiv' - 'Arhivi ankete' lahko s klikom na možnost 'Prenesi arhivsko datoteko ankete' prenesete na svoj računalnik vprašalnik. Datoteka se shrani s končnico .1ka. To datoteko lahko kadarkoli prenesete s klikom na 'Restavriraj anketo iz arhivske datoteke' nazaj na 1KA in na ta način ustvarite isto anketo. Ta možnost se največ uporablja pri prenosu anket iz naše strani na svojo lastno inštalacijo in obratno.

V istem zavihku lahko s klikom na možnost 'Prenesi arhivsko datoteko podatkov' prenesete na svoj računalnik tudi vprašalnik s podatki. Datoteka se shrani s končnico .1ka. To datoteko lahko kadarkoli prenesete nazaj na 1KA s klikom na 'Restavriraj anketo iz arhivske datoteke', skupaj s podatki se prenese tudi vprašalnik. Na ta način kopirate celotno anketo s podatki.

Povezave: