Katere podatke o anketi moram navesti pri objavi poročila?

V skladu z zahtevami po minimalnem razkritju v okviru Kodeksa profesionalne etike in prakse (AAPOR), mora vsak raziskovalec ob objavi poročila raziskave oziroma ankete za javno uporabo navesti (ali biti pripravljen nemudoma razkriti) naslednje podatke:

 • Ime naročnika ankete
 • Ime organizacije, ki je izvedla anketo
 • Natančno besedilo objavljenih vprašanj
 • Opredelitev populacije raziskave
 • Opis vzorčnega okvira, ki je bil uporabljen za predstavitev te populacije
 • Pojasnilo, kako so bili rekrutirani respondenti
 • Skupna velikost vzorca
 • Metoda oziroma način zbiranja podatkov
 • Datumi in lokacije zbiranja podatkov
 • Ocena vzorčne napake, če je to potrebno
 • Opis uteževanja podatkov (ali izjava, da podatki niso bili uteženi) in vse postopke ocenjevanja, ki so bili uporabljeni za izdelavo končnih rezultatov
 • Če se izsledki poročila raziskave nanašajo na posamezne dele vzorca in ne na celoten vzorec, je v poročilu treba navesti tudi velikost podvzorcev

Primer standardne forme navedbe podatkov o anketi (AAPOR) >>