Kaj pomenijo negativne vrednosti v podatkih ter kje jih nastavimo?

1KA ima manjkajoče vrednosti v zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' zelo natančno definirane. Če govorimo o manjkajočih podatkih pri posameznem vprašanju - torej neodgovor spremenljivke (angl. item nonresponse) - potem 1KA uporablja naslednje oznake:

  • Vrednost '- 1 ': oseba (ki je sicer odgovarjala na vprašalnik) ni odgovorila na določeno vprašanje, čeprav smo njen odgovor pričakovali.
  • Vrednost '- 2 ': oseba ni odgovorila na vprašanje, ker ni ustrezala pogoju IF (npr. vprašanje je bilo le za ženske, moški torej dobijo -2).
  • Vrednost '- 3 ': oseba je pred vprašanjem prekinila z izpolnjevanjem vprašalnika in do tega vprašanja sploh ni prišla.
  • Vrednost '- 4 ': vprašanje je bilo naknadno dodano po tem, ko je oseba že odgovorila na vprašalnik, zato nanj ni mogla odgovoriti.
  • Vrednost '- 5 ': oseba ni odgovorila na nobeno vprašanje, ker gre za prazen vprašalnik.

Manjkajoče vrednosti pri posameznem vprašanju, ki so označene z negativnimi števili zgoraj, moramo razlikovati od neveljavnih vrednosti (npr. "ne vem", "zavračam odgovor" ipd.), ki imajo ravno tako negativne vrednosti (-99, -98 ...), in tudi od vrednosti spremenljivke status, ki se nanaša na celotno anketo respondenta.

Manjkajoče vrednosti lahko nastavite oz. spremenite tudi sami, in sicer v zavihku 'Urejanje' - 'Nastavitve' - 'Manjkajoče vrednosti'.