Kvizi, testi

1KA vam omogoča izpolnjevanje in izdelavo kvizov ter testov. Nekaj kvizov in testov smo za vas ustvarili že v 'KNJIŽNICI ANKET' (predpripravljeni kvizi v podmapi "1KA kvizi za razvedrilo"; predpripravljeni testi v podmapi "Psihološki testi").

Predpripravljeni kvizi, ki jih lahko rešite ali pošljete drugim v rešitev:

Predpripravljeni testi, ki jih lahko rešite ali pošljete drugim v rešitev:

Seveda lahko tudi sami ustvarite nov kviz ali test s pomočjo funkcije Kalkulacija,  kar poskrbi, da se kviz ali test sploh lahko izvede pravilno.