Primeri večjih projektov

1KA je fleksibilno orodje, ki ga je mogoče enostavno nadgraditi za specifične potrebe določenega projekta oziroma naročnika. Izpostavljamo naslednje ilustracije oziroma primere:

Sistem za študentsko evalvacijo pedagoškega dela na Univerzi v Ljubljani. Na eni strani gre za kompleksno integracijo 1KA s statističnim paketom R, kjer se v realnem času izvedejo kompleksne statistične analize in izpisi (npr. PDF izpis poročil za vse pedagoge), kot tudi z administrativnim sistemom visokošolske informatike članic UL ter z dokumentacijskim sistemom UL. Po drugi strani gre tudi za obsežen projekt, kjer se letno izvede več sto tisoč anket.

Sistem za evalvacijo pedagoškega dela učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Gre za kompleksno nadgradnjo 1KA za specifične potrebe ocenjevanja pedagoškega dela. V tam namen je razvita hierarhija sedmih nivojev, po katerih se nato lahko kreirajo in izvajajo ankete ter nato tudi prikazujejo, analizirajo in agregirajo rezultati.

Za potrebe raziskovalnega dela CDI so bili razviti posebni moduli za analizo kvalitete anketnih podatkov. V tem okviru se preverjajo hitrosti in odgovorjena oziroma vprašanja, kar je osnova za izračun indikatorjev kvalitete anketnega procesa (npr. AAPOR stopnje odgovorov).

Za potrebe administrativnega dela je izdelan vmesnik, ki nudi podporo delovnemu procesu (npr. prijava in obravnava pripombe, naročilnice ipd.)

V okviru projekta SAFE je bila izvedena specifična nadgradnja, ki podpira administrativni proces zbiranja in prijavljanja na izobraževalne seminarje ter spremljajoče alociranje predavateljev.

Za potrebe RC33 je bil razvit poseben modul, ki omogoča preverjanje, ali je določen uporabnik že vpisan v določeno bazo ali ne. Razvito je bilo avtomatsko obveščanje o tej informaciji.

Mobilna aplikacija za kreiranje enostavnih anket z mobilnim telefonom omogoča kreiranje anket v realnem času (npr., na sestanku, na dogodku); v tem okviru gre predvsem za podporo glasovanju in enostavnim evalvacijam.