Nove funkcionalnosti

Orodje 1KA se kontinuirano razvija, zato se - okvirno na vsake dva meseca - na namestitvi www.1ka.si izvede tudi nadgradnja. V tem okviru so vsakič sistematično predstavljene vse nove funkcionalnosti.

Po vsaki nadgradnji priporočamo osvežitev z ukazom CTRL + F5 ali izbris datotek in slik iz predpomnilnika z ukazom CTRL + SHIFT + DELETE. Več >>

Marec 2018 (version: 18.02.28)


 • Prenovljeno je iskanje po aplikaciji, ki ločeno deluje po vsebinah (vedno na vrhu desno) in po vprašalnikih (znotraj aplikacije v zavihku Moje ankete). Več >>
   
 • Izdelan je nov napredni modul »Panel« za povezovanje ankete s spletnimi paneli, kjer lahko uporabniki 1KA rekrutirajo respondente (npr. Valicon, GFK). Več >>
   
 • Dodana je možnost omejitve števila znakov pri odprtih vprašanjihVeč >>

Januar 2018 (version: 18.1.8)


Nove funkcionalnosti:

 • Prenovljen iskalnik po vsebinah 1KA: iskalnik na naslovnici 1KA, ki išče po vsebini spletnega mesta (priročniki, pogosta vprašanja, vsebina). Možnost uporabe naprednega iskalnika, kjer lahko poljubno dodajate kriterije iskanja. Več >>
 • Prenovljen je iskalnik po vprašalnikih, ki pa deluje le v notranjosti 1KA za registrirane uporabnike.
 • Dodatne nastavitve pri odprtih vprašanjih: omogočajo vklop funkcije, da respondentu pri odprtih vprašanjih prikažemo odgovore predhodnih respondentov. Uporabno pri zbiranju različnih mnenj, predlogov ipd. Več >>   
 • Vpogled v potek urejanja vprašalnika (kdo, kdaj in kaj je spreminjal) za uporabnike z administratorskim statusom: administratorji lahko sedaj sledijo in analizirajo dejavnosti, ki se dogajajo v anketi, kar je uporabno zlasti v primeru več urednikov ankete. Administrator tako lahko spremlja osnovne podatke o urejevalcih ankete, času urejanja, številu seans in številu akcij, ki jih je urejevalec izvedel. Več >>

Nadgradnja obstoječih funkcionalnosti:

 • Možnost deljenja poročila po meri med urednike ankete: poročilo po meri lahko delimo med druge urednike ankete. Uredniki ankete z dostopom do poročila po meri ga lahko urejajo in pregledujejo, ne morejo pa ga preimenovati ali izbrisati. Več >>
 • Možnost vključevanja ankete v mape pri kreiranju: poleg organiziranja anket v mape v zavihku 'Moje ankete', lahko sedaj ankete razvrstimo v ustrezno mapo ob samem kreiranju ankete ali kasneje v nastavitvah ankete. Več >>

Maj 2017 (version: 17.05.02)


Nove funkcionalnosti:

 • Napredni modul 'Samoevalvacija v šolah': podpora procesu evalvacije dela učiteljev s strani učencev, in to tako v srednjih kot osnovnih šolah. Več >>
 • Napredni modul 'Klepet': znotraj vprašalnika se lahko vklopi napredni modul za klepet, ki omogoča kombinacijo kvantitativne in kvalitativne izvedbe raziskave. Več >>
 • Analiza lokacije respondentov glede na IP naslov: V zavihku 'Status' – 'IP Lokacija' je pregled respondentov glede na državo in mesto. Več >>
 • Nov tip vprašanja 'Heatmap': omogoča grafično predstavitev rezultatov z uporabo barv. Več >>

Nadgradnja obstoječih funkcionalnosti:

 • Pri tipu vprašanja 'Lokacija' dodana možnost 'Izberi lokacijo': respondentu se na zemljevidu prikažejo že vnaprej določene lokacije z vnosnim tekstovnim poljem, kamor vpiše svoj odgovor (npr.: na zemljevidu so označena največja mesta, respondent pa pri vsakem mestu vpiše, kaj mu je tam najbolj všeč). Več >>
 • Brez sprejema piškotka, respondent ne more nadaljevati z odgovarjanjem na anketo: Pri vklopu shranjevanja piškotka je dodana nastavitev, kjer se respondentu v primeru, da ne sprejme piškotka, onemogoči izpolnjevanje ankete. Več >>
 • Izpostavljena možnost za dodajanje nagovora znotraj vprašalnika: V urejanju vprašalnika v desnem stolpcu je sedaj na voljo tudi ikona za dodajanje tipa vprašanja 'Nagovor'. Več >>
 • Pri vprašanju tipa 'Datum' dodana možnost za izbiro ure: Respondentu lahko omogočite, da poleg izbire datuma izbere tudi uro. Več >>
 • Dodana je možnost prilagoditve oblike anket za ljudi s posebnimi potrebami (accessibility) ter urejanja CSS kode za mobilne oblike anket. Več >>

Januar 2017 (version: 17.01.29)


Prenovljen vmesnik za kreiranje anket, form in glasovanj:

 • S prenovo vmesnika se je izboljšal vizualni izgled in uporabnost, dodana je tudi nova funkcionalnost, in sicer sedaj se lahko arhivsko anketo, ki je bila predhodno shranjena na računalnik, enostavno uvozi nazaj v 1KA. Več >>

Nove vizualne predloge anket:

 • Preoblikovana je prednastavljena tema anket, za pretekle ankete bo še vedno prikazana stara prednastavljena tema oziroma oblika.
 • Poleg tem, ki jih lahko izberete za prikaz na PC-jih, lahko sedaj izberete tudi temo za prikaz ankete na mobilnih napravah. Na voljo je pet novih mobilnih tem oziroma barvnih kombinacij. Več >>

Nove možnosti dodajanja ikon pri slikovnem tipu vprašanja:

 • Pri uporabi slikovnega tipa vprašanja, ki je ena izmed postavitev tipa vprašanja 'Kategorije – en odgovor' so sedaj na voljo nove ikone. Poleg zvezd, smeškov in palca, lahko sedaj izberete tudi srce, zastavico ali strička. Več >>

Nova funkcionalnost pri izvedbi kalkulacije

 • Pri nastavitvah kalkulacije je dodana možnost 'Neodgovor upoštevaj kot vrednost 0'. V primeru, da respondent ne odgovori na vsa vprašanja, ki so vključena v kalkulacijo, se za to vprašanje upošteva vrednost 0. Če ta možnost ni izbrana, kalkulacija vrne vrednost -88, kar pomeni napako v kalkulaciji. Več >>

Dodana funkcionalnost za identifikacijo in preusmeritev respondenta:

 • V zaključku ankete lahko uporabnik nastavi, da respondenta, ko zaključi z anketo, preusmeri na določeno spletno mesto. Pri tem se lahko v URL naslov vključi tudi dodatne parametre: a) ID respondenta, b) Status respondenta, c) lahko pa se z uporabo funkcije 'data piping-a' vključi tudi vrednost sistemske spremenljivke v anketi (npr.: https://www.1ka.si?q1=#Q1#). Več >>

Dodatna možnosti pri tipu vprašanja Lokacija:

 • Pri uporabi tipa vprašanja lokacija je mogoče fokus zemljevida nastaviti tudi z gumbom na zemljevidu 'Nastavi fokus'. Več >>

Hitro dodajanje tipa vprašanja 'Drsnik':

 • Tip vprašanja 'Drsnik', ki je posebna oblika tipa vprašanja 'Število', je mogoče sedaj na preprost način izbrati iz nabora vseh tipov vprašanj pri urejanju vprašalnika. Več >>

Dodane nove funkcije APIja:

 • Aplikacija 1KA omogoča integracijo z ostalimi sistemi oziroma aplikacijami preko svojega vmesnika API (Application program interface). Pripravili smo nekaj funkcij branja in pisanja, z najnovejšo funkcijo branja se dobi seznam vseh javnih povezav za določeno anketo. Več >>

September 2016 (version: 16.09.17)


Novi tipi vprašanj:

 • Image Hotspot: omogoča postavitev vprašanja v obliki slike, respondent pa odgovarja tako, da označi eno ali več točk oz. območij na sliki. Več >>
 • Fotografiraj: vprašanje omogoča respondentu izdelavo 'selfijev' in drugih fotografij, ki se v bazi zabeležijo kot odgovori (v obliki povezave do slike). Več >>
 • Postavitev odgovorov v obliki traku: pri vprašanjih tipa tabela – klasična tabela in tabela diferencial lahko postavite odgovore v obliki traku (uporabno za vprašanja, kot je na primer Net Promoter Score). Več >>

Nastavitev statičnega uvoda: možnost nastavitve statičnega uvoda ali prikaza preverjanja s CAPTCHA testom, ki omogoča, da se izognemo lažnim (računalniško generiranim) klikom na anketo. Več >>

Možnost dodajanja pogojev glede na napravo respondenta: Pri vstavljanju pogojev lahko določimo, da lahko na anketo odgovarjajo samo tisti, ki dostopajo do ankete preko določene naprave (npr. računalnik, telefon, tablica ali robot). Več >>

Prenova sistema 1KA za pošiljanje vabil: prenovljen vmesnik za pošiljanje email vabil, hkrati je dodana možnost pošiljanja preko pošte ali SMS-a, pri čemer vmesnik podpira (dokumentira) pošiljanje vabil preko omenjenih kanalov. Več >>

Nadgrajen tip vprašanja povleci – spusti: postavitev povleci – spusti je zdaj na voljo tudi pri vprašanju tipa tabela – več odgovorov, kjer je možno izbirati postavitev v obliki okvirjev ali škatel. Več >>

Možnost privzetih vrednosti odgovorov pri vprašanju tipa kategorija – en odgovor: privzete vrednosti odgovorov (npr. strinjanje, veljavnost), ki so na voljo pri vprašanju tipa tabela – klasična tabela, lahko zdaj uporabite tudi pri vprašanju tipa kategorija – en odgovor. Več >>


Julij 2016 (version: 16.07.8)


Nov tip vprašanja - lokacija: nov tip vprašanja z dvema načinoma vnosa lokacije, ki omogočata prepoznavanje lokacije respondenta in označevanje različnih lokacij na zemljevidu. Več >>

Možnost naprednega dodajanja slike kot odgovora: možnost hitrega dodajanja slike, ki omogoča vstavljanje slike kot odgovora z enim klikom. Več >>

Nov modul za izdelavo kvizov: nov modul, ki omogoča izdelavo različnih kvizov in testov. Posebnost vklopa modula kviz je možnost določanja pravilnih in napačnih odgovorov, pri čemer se v zaključku kviza oz. ankete izpišejo vsa vprašanja z označenimi pravilnimi in nepravilnimi odgovori. Več >>

Možnost izklopa spremljanja in shranjevanja parapodatkov: v nastavitvah lahko povsem izklopimo spremljanje in shranjevanje parapodatkov (brskalnik respondenta, JavaScript podpora respondenta, referal (preusmeritve) respondenta in datumi odgovarjanja na vprašanja). Več >>

Možnost naknadnega urejanja ankete (kot respondenta): v zaključku ankete lahko vključimo prikaz povezave za naknadno urejanje, ki respondentu omogoča, da lahko kasneje dostopa do ankete in ureja svoje odgovore. Več >>


Maj 2016 (version: 16.05.17)


Nastavitve izvoza PDF/RTF datotek z odgovori: Iz orodja 1KA se lahko v formata PDF ali RTF izvozi celoten vprašalnik in izpis odgovorov respondentov. Več >>

Nastavitev privzetih odgovorov: V zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' lahko nastavite, da se respondentu ob prikazu vprašanja prikaže že izbran odgovor, ki ga sicer lahko spremeni. Več >>

Možnost vpogleda v pretekle spremembe ankete: 1KA arhivira vse naknadne posege v podatke, kar omogoča nadzor nad spremembami in falsifikacijo podatkov. V zavihku 'Arhivi' lahko poleg že obstoječih arhivov vprašalnika, podatkov, vabil, analiz, ankete in testnih vnosov, spremljamo tudi spremembe vprašalnika, spremembe podatkov respondentov (arhiv sprememb podatkov respondenta se avtomatsko ustvari, ko v vpogledu v anketo respondenta spremenimo podatke) in uvoza (dodajanja) podatkov. Več >>

Možnost grafičnega prikaza povprečij za tip vprašanj kategorija – en odgovor in število: Pri vprašanjih tipa kategorija - en odgovor in število lahko odslej v zavihku Analiza – Grafi izberemo tip grafa 'Povprečje'. To lahko izberemo v primeru, da gre pri vprašanju tipa kategorija – en odgovor za ordinalni tip spremenljivke in lahko računamo povprečje. Več >>

Dodatne možnosti urejanja podatkov respondentov: Pri hitrem urejanju celotne ankete respondenta je na voljo možnost kopiranja respondenta, pri čemer se kopirajo vsi podatki (odgovori) respondenta, ne pa tudi parapodatki. Funkcionalnost je uporabna v primeru, ko sami vnašamo podatke respondentov in ima veliko število respondentov vse ali več odgovorov enakih. Več >>

Možnost izklopa avtomatskega preštevilčevanja vprašanj: V nastavitvah je dodana možnost izklopa avtomatskega preštevilčevanja vprašanj, kar pomeni, da se imena vprašanj ohranijo ne glede na to, ali jih prestavljamo ali brišemo. Več >>

Dodatni vpogled po straneh v zavihku 'Status': V zavihku STATUS lahko odslej filtriramo Potek po straneh glede na različne statuse in tako podrobneje analiziramo, kje respondenti zapuščajo anketo. Več >>

Izboljšave možnosti komentarjev: Poleg dodajanja komentarjev na vprašanje, lahko odslej uredniki vprašalnika dodajajo komentarje tudi na pogoje in bloke. Novost je tudi možnost privzete nastavitve, da so ob kreiranju ankete vedno avtomatsko vključeni komentarji. Več >>

Nov tip vprašanja povleci in spusti (drag and drop): Pri vprašanjih tipa kategorija – en odgovor, kategorija – več odgovorov in tabela je na voljo nova postavitev 'povleci in spusti', ki omogoča kreativnejši prikaz vprašanj, pri čemer lahko respondent s premikanjem odgovorov označi izbran odgovor ali jih razvrsti v skupino in podobno. Funkcionalnost deluje tudi na mobilni verziji. Več >>


Januar 2016 (version: 16.01.08)


Izvoz podatkov v SPSS z enim klikom: 1KA sedaj omogoča izvoz podatkov v SPSS z enim klikom. Ob kliku na gumb 'Izvozi v SPSS' se na vaš računalnik shrani datoteka s podatki (.SAV), ki je že pripravljena za obdelavo. Več >>

Določanje kvot na podlagi posameznih spremenljivk: pri urejanju vprašalnika imamo med naprednimi možnostmi pri dodajanju novega tipa vprašanja tudi kvote. S kvotami lahko določimo, da se vprašanja v anketi prikažejo le določenemu številu respondentov glede na poljubne kriterije, npr. spol, starost. Kvote lahko uporabimo tudi, če želimo, da se eden izmed odgovorov prikaže le določenemu številu respondentov (npr. če zbiramo prijave na različne delavnice, vsaka delavnica pa sprejme omejeno število ljudi). Več >>

Izdelava Max-Diff tabele (tabela, kjer respondent med več odgovori izbira najbolj in najmanj pomembnega): primerno za različne marketinške raziskave, kjer želimo, da respondent med večjim številom odgovorov izbere najbolj in najmanj pomembnega. Z uporabo postavitve 'MaxDiff' pri vprašanju tipa tabela-en odgovor se tabela preoblikuje tako, da imamo na sredini tabele odgovore (npr. dejavnike, lastnosti), levo in desno pa skrajni kategoriji (npr. Najbolj pomembno in Najmanj pomembno). Več >>

Možnost sledenja spremembam ankete v arhivu vprašalnika: v arhivu vprašalnika lahko spremljamo vse spremembe anketnega vprašalnika. Več >>

Možnost urejanja kalkulacij (npr. določanje števila decimalk izračunov): pri izračunu kalkulacij, kjer imamo pogosto opravka s števili z več decimalkami, je sedaj na voljo možnost zaokroževanja izračunane kalkulacije, kar poveča preglednost izpisanih rezultatov. Več >>

Prenos vrednosti odgovora enega vprašanja tudi v besedilo odgovora drugega vprašanja: poleg prenosa vrednosti odgovora enega vprašanja v besedilo drugega vprašanja, lahko sedaj prenašamo vrednosti odgovorov tudi v besedilo odgovorov drugega vprašanja. Več >>

Nadgrajeno dodajanje respondentov pri pošiljanju email vabil: možnost uvoza več vrst vhodnih datotek, možnost uporabe več ločil. Več >>

Nova možnost za managerje virtualnih domen: možnost dodajanja obstoječih uporabnikov pod svoj pregled (vezano na domeno), možnost omogočanja pošiljanja email vabil (preko lastnega strežnika) uporabnikom domene. Več >>


Oktober 2015 (version: 15.10.15)


Večja nadgradnja naprednega modula za podporo telefonskemu anketiranju:

 • izpopolnjen vmesnik za pregled dodanih kontaktov;
 • dodan iskalnik za iskanje po kontaktih, če želimo npr. spremeniti telefonsko številko nekega določenega kontakta (še posebej priročno v primeru velikega števila kontaktov);
 • nov status klica 'D - preložen', ki ga lahko uporabimo, če neke številke v trenutku, ko nam je prikazana, ne želimo poklicati;
 • možnost dodajanja dostopa do ankete anketarjem (imajo dostop le do vmesnika za klicanje, ne pa tudi do urejanja in vpogleda v podatke);
 • dodan sumarni pregled klicev po anketarjih (pod Preglej);
 • 'zaklep' številke v primeru več anketarjev (ista številka se ne more prikazati dvema anketarjema hkrati).

Podrobnosti >>

Nove možnosti pri uporabi blokov, npr. naključno razvrščanje vprašanj v bloku: pri nastavitvah bloka imamo na voljo možnost naključnega razvrščanja vsebine bloka. Pri tem lahko določimo, ali se respondentu naključno prikažejo vsa vprašanja ali le del. Na primer, če imamo kviz in v blok umestimo 100 vprašanj, lahko določimo, da se vsakemu respondentu naključno prikaže le 20 vprašanj iz bloka. Več >>

Nadgrajene možnosti za uporabnike z administratorskim statusom (administratorje lastnih inštalacij):

 • Možnost kopiranja map z anketami: Ko želimo imeti več izvodov oz. verzij istega vprašalnika večkrat, lahko kopiramo več anket na enkrat le z enim klikom. Na primer, imamo serijo vprašalnikov za Organizacijo 1, želimo pa enake vprašalnike tudi za Organizacijo 2. S klikom na 'kopiraj mapo' se podvoji mapa in s tem tudi vsi pripadajoči vprašalniki, kjer nato uredimo le npr. ime mape, anket in ime organizacije, če je potrebno.
 • V zavihku 'Moje ankete' – 'Aktivnost' sedaj možnost filtriranja tudi v posameznih podzavihkih (Tedenska, Mesečna, Letna, Celotna). Filtrirati je mogoče posebej po statusih 5 (delno izpolnjena anketa) in 6 (končana anketa).

Podrobnosti >>


Avgust/September 2015 (version: 15.09.15)


Nadgradnja naprednega modula za podporo telefonski anketi: dodana vrsta čakajočih klicev, ki prikazuje seznam številk s katerimi smo dogovorjeni za ponoven klic in seznam klicev v vrsti, ki prikazuje seznam vseh številk, ki so v vrsti za klic. Dodana je možnost določanja vrstnega reda klicev: fiksno, naključno, A-Z, Z-A. V vmesniku za klic lahko sedaj poleg telefonske številke prikažemo tudi druge podatke, ki jih vnesemo, npr. ime in priimek klicanega, podjetje ipd., kar nam olajša klicanje, saj lahko takoj vidimo, kdo je naša kontaktna oseba. Več >>

Nov slikovni tip vprašanja: pri vprašanju tipa kategorije – en odgovor je na voljo nov tip postavitve: slikovni tip, pri katerem lahko izbirate med tremi različnimi grafikami: smeško, palec in zvezde. Primeren je za grafično predstavitev v raznih ocenjevalnih lestvicah, npr. priljubljenosti, zadovoljstva, uporabnosti ipd., kjer respondent na primer oceni zadovoljstvo s spletno stranjo, tako da označi število zvezdic. Več >>

Možnost spreminjanja velikosti gumbov samo za mobilne naprave: pri tipih vprašanj, ki vsebujejo radio ali checkbox gumbe, lahko na nivoju celotne ankete spremenimo velikost prikaza gumbov, posebej za mobilne telefone. Tako lahko prilagodimo samo velikost gumbov za anketo na mobilnem telefonu, medtem ko anketa izpolnjena preko računalnika ostane nespremenjena. Več >>

Možnost izbire med nominalnim in ordinalnim tipom merske lestvice neposredno v orodni vrstici. V orodni vrstici vprašanja imamo različne možnosti urejanja: kopiranje, vstavljanje pogojev, predogled in izbris vprašanja. Za vprašanja tipa kategorija – en odgovor, kategorija – več odgovorov in tabela je na voljo dodatna možnost izbire nominalnega ali ordinalnega tipa vprašanja neposredno v orodni vrstici. Več >>

Nadgrajene možnosti za uporabnike z administratorskim statusom (administratorje lastnih inštalacij): dodano polje za iskanje po uporabnikih (uporabno za administratorje z velikim številom uporabnikov), možnost pošiljanja sporočil drugim uporabnikom, možnost vstavljanja novega tipa vprašanja - elektronski podpis. Več >>

Nov naslov za storitve obveščanja respondentov in urednikov ankete (raziskave@1ka.si): spremenjen je privzeti naslov (info@1ka.si) za pošiljanje elektronskih vabil iz sistema 1KA in obveščanje (obveščanje o izpolnjeni anketi, izteku ankete, spremembi aktivnosti in izbrisu ankete) v raziskave@1ka.si.

Ukinjen je elektronski naslov info@1ka.si. Za stik z uporabniki je sedaj na voljo naslov help@1ka.si.

Posodobljen cenik tehničnih storitev in metodološke pomoči.


Junij/Julij 2015 (version: 15.07.15)


Nova funkcionalnost spreminjanja velikosti radio in checkbox gumbov: pri tipih vprašanj, ki vsebujejo radio ali checkbox gumbe, lahko na nivoju celotne ankete spremenimo velikost prikaza gumbov (od 25 × 25 px do največ 55 × 55 px), kar je zaradi specifičnega načina uporabe še posebej priporočljivo za mobilne naprave. Več >>

Dodatne možnosti urejanja vprašanj z drsnikom: pri urejanju drsnika so sedaj na voljo nove možnosti, med drugimi tudi možnost uporabe vnaprej pripravljenih vmesnih opisnih label (npr. lestvice za veljavnost, strinjanje, všečnost itd.), možnost izklopa drsne ročice, možnost izklopa števila nad izbrano točko. Več >>

Možnost urejanja sporočila za respondente v primeru omejitve ankete (kvote): v primeru uporabe kvot, s čimer lahko omejimo število odgovorov, lahko sedaj prilagodimo sporočilo, ki se respondentom prikaže, ko je kvota izpolnjena. Sporočilo lahko poljubno oblikujete v zavihku Standardne besede, prav tako pa je možnost na voljo v samem zavihku Aktivnost/Trajanje, kjer vklopite omejitev oz. kvoto. Več >>

Možnosti ankete v primeru prikaza blokov v obliki zavihka: če v anketi uporabimo bloke v obliki zavihkov, se lahko pri izpolnjevanju vprašalnika respondenti premikajo kot običajno (s klikom na gumb Naslednja stran) ali s klikom na posamezne zavihke (bloke), ki so na vrhu vprašalnika. Na podoben način se lahko po anketi premikate pri urejanju vprašalnika. Več >>

Izpostavljena in nadgrajena možnost uvoza podatkov: uvoz podatkov, ki zajema dodajanje in združevanje podatkov je izpostavljen kot samostojna možnost v zavihku PODATKI. Funkcionalnost je nadgrajena in opisana po korakih, ki vas vodijo skozi proces dodajanja/združevanja podatkov. Več >>


April/Maj 2015 (version: 15.05.15)


Dodatne možnosti prilagoditev spletnih anket na mobilne naprave: dodana sta avtomatska prilagoditev vprašanj z vstavljenim videom ter Mobilne nastavitve v zavihku 'Urejanje' – 'Nastavitve', kjer lahko izklopite možnost prilagoditev na mobilne naprave (za primer testiranja ipd.).

Podrobnosti >>

Organiziranje anket v mape (direktorije): dodana je nova administrativna funkcionalnost, ki poveča preglednost na anketami. Uporabniki lahko ustvarijo mape, kamor prenesejo ankete in jih uredijo glede na tematiko, čas, namen ipd. Več >>

Omejevanje števila (ustreznih) odgovorov: dodana je funkcionalnost omejevanja št. odgovorov glede na ustrezne enote. Uporabniki lahko določijo največje število odgovorov glede na ustrezne enote (delno ali v celoti izpolnjene ankete), anketa pa bo avtomatsko deaktivirana, ko bo doseženo največje število odgovorov. Več >>

Dodatne možnosti urejanja vprašanj:

 • Možnost zaporednega filtriranja vprašanj: vprašanja v bloku lahko sedaj uredimo v niz medsebojno povezanih vprašanj, kjer je vsako naslednje vprašanje pogojno prikazano glede na odgovor na prejšnje vprašanje, tako imenovani 'drill down'. Več >>
 • Možnost skrivanja radio in checkbox gumbov: ob besedilu oziroma sliki kategorije lahko skrijemo radio oziroma checkbox gumbe, kar je še posebej koristno za slikovna vprašanja na mobilnih anketah. Več >>
 • Možnost vnosa številskih odgovorov v obliki drsnika: pri številskih tipih vprašanj je možnost nastavitve načina vnosa v obliki drsnika. Več >>
 • Možnost skrivanja (deaktiviranja) kategorij odgovorov v že aktivni anketi: v primeru vprašanj z več kategorijami lahko posamezne kategorije skrijemo, da jih novi respondenti ne vidijo več v anketi, pri tem pa zbranih podatkov ne izgubimo. Funkcionalnost je priporočljiva zlasti za prijave na dogodke, posamezne delavnice, kjer je npr. ena izmed delavnic že zapolnjena. Več >>
 • Možnost prikaza odgovorov v obliki izbirnega seznama: pri vprašanjih tipa kategorija en odgovor in kategorije več odgovorov lahko odgovore prikažemo v obliki seznama, iz katerega lahko respondent izbere enega ali več odgovorov. Več >>
 • Možnost vstavljanja pogojev za prikaz kategorije in drugega vprašanja: pri urejanju vprašanja sta ob posameznih kategorijah ikoni za vnos pogojev za prikaz kategorije (IF*), kjer lahko določimo v katerem primeru naj se prikaže posamezna kategorija, in nadaljevalni pogoj (IF->), kjer lahko poljubno kategorijo določimo kot pogoj za prikaz drugega vprašanja. Več >>

Februar/Marec 2015 (version: 15.03.15)


Nove funkcionalnosti

 • Možnost izvoza tabele uporabnih respondentov v Excel. Več >>
 • Dodane možnosti prikaza odgovorov 'Ne vem', 'Neustrezno' in 'Zavrnil' šele po opozorilu. Več >>
 • Prilagoditve za mobilno anketo: avtomatsko prilagajanje slik, prilagajanje vprašanj tipa tabela s pomočjo postopnega reševanja, prilagoditev vprašanj tipa razvrščanje (iz 'premikanja' v 'oštevilčevanje') in tipa postavitev kategorij (iz 'horizontalne' v 'vertikalno'), predogled za mobilne telefone in tablice. Več >>

Nadgradnja jezikovnih nastavitev

 • Omogočeno prilagajanje sporočila za obveščanje respondentov o izpolnjeni anketi v primeru več jezikov znotraj ankete. Več >>
 • Dodana možnost izbire načina prikaza jezika za respondente, ko ima anketa več jezikov. Respondentom lahko ponudimo izbiro jezika v obliki radijskega gumba ali v obliki rolete (priporočljivo v primeru več jezikov). Več >>

Nove oblikovne možnosti

 • Dodane so dodatne možnosti za oblikovanje tem vprašalnika – različni načini ločevanja vprašanj (okvir, črta ali brez) Več >>
 • Dodatna nastavitev pri tipu nagovor, kjer lahko z vključitvijo črte za nagovorom dodatno ločimo nagovor od preostalih vprašanj. Več >>

Nadgradnja obstoječih nastavitev

 • Nadgrajena je uporaba arhivov znotraj anket, dodani so arhivi ankete, kjer lahko prenesete arhivsko datoteko vprašalnika (in podatkov) na svoj računalnik ter arhivi testnih vnosov, kjer si lahko ogledate število testnih in avtomatsko generiranih podatkov v anketi. Več >>
 • V zavihku 'Moje ankete' je dodan pregled aktivnosti anket, pri čemer modra pika predstavlja aktivno anketo, siva pa neaktivno.

December 2014/Januar 2015 (version: 15.01.15)


Nove možnosti nastavitev uporabnika:

 • Pregled vseh anket (direktorij): V nastavitvah uporabniškega vmesnika lahko uporabniki izbirajo med osnovnim privzetim in novim naprednejšim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča prilagoditev prikaza lastnosti (stolpcev) za ankete.
 • Hitro kreiranje anket (Enklik kreiranje): mogoče je vklopiti novo opcijo, ki omogoča kreiranje ankete z enim samim klikom.
 • Nastavitve za kreiranje nove ankete: uporabniki lahko vklopijo nove privzete nastavitve za prikaz/skritje uvoda, zaključka in naslova ankete.
  Podrobnosti >>

Dodatne možnosti pri urejanju uvoda in zaključka:

 • Dodane so ikone (v obliki očesa) za prikaz ali skritje uvoda in zaključka;
 • Dodane so nastavitve zaključka, skok na zunanjo povezavo deluje za vse spletne strani, tudi za nezavarovane različice. Podrobnosti >>

Dodatne možnosti pri poravnavanju tabel:

 • Dodana je možnost poravnave celic oz. vrednosti odgovorov v tabelah. Pri vseh tipih tabel lahko uporabnik nastavi širino celice podvprašanj ter temu prilagaja poravnavo vrednosti oz. odgovorov. Več >>

Dodane možnosti pregleda v zavihku STATUS:

 • Možnost pregleda neodgovorov spremenljivk: Uporabnik lahko v zavihku 'Status' preveri kvaliteto odgovorov, pogleda lahko stopnje neodgovorov po posameznih spremenljivkah. Več >>
 • Možnost pregleda uporabnosti respondentov: Uporabnik lahko pregleda koliko je uporabnih enot v njegovi bazi podatkov, uporabnost pa lahko tudi sam določa, npr. samo enote s 100% uporabnostjo. Več >>

Posodobljeno je označevanje testnih vnosov: avtomatsko generirani vnosi so sedaj ločeni od navadnih testnih vnosov, možno pa je tudi izbrisati avtomatsko generirane vnose posebej. Več >>

Dodan je iskalnik po podatkih: uporabnik lahko z vpisom ključnih besed išče po bazi podatkov. Več >>

Uporabniki z lastno inštalacijo imajo možnost oblikovanja svojih lastnih tem: tukaj si lahko ogledate nekaj primerov oblikovanih tem za točko osveščanja Safe.si (primer 1, primer 2, primer 3).

Poleg prenovljene naslovnice na slovenski in angleški strani je z januarjem 1KA doživela še dve veliki izboljšavi:

 • celovito prenovo (zamenjavo) urejevalnika besedila, ki vključuje številne funkcionalnosti kot so vstavljanje Youtube videa, slik, tabel.
 • Slovar/Glossary, s katerim lahko dodate definicije nejasnim besedam v vprašalniku. Več >>