Informacije za urednike

S 25. majem 2018 bo v veljavi nova uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation). GDPR je sklop predpisov, ki so namenjeni varovanju osebnih podatkov prebivalcev EU in uveljavljajo pravila o zasebnosti podatkov in o tem, kako organizacije zbirajo, shranjujejo in uporabljajo osebne podatke.

1KA je odprtokodna aplikacija, ki podpira in združuje vse faze procesa zbiranja podatkov s pomočjo spletnega anketiranja. V tem kontekstu ima registrirani uporabnik 1KA, ki je avtor določenega anketnega vprašalnika (in s tem povezanih podatkov) vlogo nadzornika (angl. controller), aplikacija 1KA pa ima vlogo obdelovalca (angl. processor). Urednik oziroma avtor ankete je lastnik ankete, ki odgovarja za vse informacije in podatke ustvarjene in zbrane z uporabo orodja 1KA. Hkrati je odgovoren tudi, da izvrši vse zahteve, ki jih za njegove ankete podajo respondenti (zahteva za izbris, dostop, spremembo osebnih oziroma anketnih podatkov).

V skladu s tem zadnja nadgradnja aplikacije 1KA prinaša veliko novosti, ki bodo avtorjem anket omogočale, da izvedejo anketo v skladu s predpisi in zahtevami nove uredbe.

Iz vidika avtorja ankete ima ta kot urednik na voljo naslednje možnosti:

  • GDPR nastavitve profila, kjer lahko urednik uredi svoj GDPR profil, spremlja seznam svojih anket, ki so potencialno zavezane h GDPR-ju in procesira zahtevke za izbris, spremembo ali vpogled do anketnih podatkov, ki jih za njegove ankete podajo respondenti. Več >>
  • GDPR nastavitve ankete, kjer lahko urednik dodatno ureja GDPR nastavitve za določeno anketo (določi, katere osebne podatke zbira, izbere predlogo za soglasje k zbiranju osebnih podatkov, uredi podrobnosti o zbiranju osebnih podatkov (informacije za respondente)). Več >>