GDPR

Nova evropska Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) se bo pričela uporabljati enotno v vseh državah članicah 25. maja 2018.  GDPR je sklop predpisov, ki so namenjeni varovanju osebnih podatkov prebivalcev EU in uveljavljajo pravila o zasebnosti podatkov in o tem, kako organizacije zbirajo, shranjujejo in uporabljajo osebne podatke. 

Na tem mestu najdete vse pomembne informacije v zvezi z GDPR in orodjem 1KA:

  • Informacije za urednike o možnostih GDPR prilagoditve spletnega vprašalnika za uporabnika 1KA (urednika ankete). Več >>
  • Tehnične prilagoditve, ki omogočajo zbiranje anketnih podatkov skladno z GDPR predpisi. Več >>
  • Zahtevki respondentov, kjer lahko respondenti oddajo zahtevo za izbris, spremembo ali vpogled do osebnih in/ali anketnih podatkov. Več >>