Back to top

Povezava (URL)

Zavihek 'OBJAVA' - 'Povezava (URL)' nudi dodatne možnosti za vključitev anketne povezave na spletno stran:

  • URL povezava v obliki HTML kode, kjer je možna tudi uporaba števca ogledov (stanje tega števca potem spremljate v zavihku 'STATUS' v razdelku 'Končni status').
  • Vdelava ("embed") v spletno stran, ki je na voljo z uporabo jezika JavaScript ali brez. Vdelana anketa na spletni strani deluje kot obrazec, ki je sestavni del strani (t.j. do nje ne dostopamo prek ločenega URL naslova www.1ka.si).
  • Poleg običajne vdelave lahko uporabite tudi takšno, kjer se anketa odpre v pop-up oknu znotraj istega okna brskalnika.

Za izpolnjevanje na mobilnih napravah je na voljo tudi možnost generiranja QR kode.